Voorwaarden

algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website www.takkfood.be

Takkfood.be is een website van TAKKfood Comm V, met maatschappelijke zetel te Stuivenberg 11, 9968 Oosteeklo, België, ondernemingsnummer 0776.569.330, BTW BE0776.569.330. Via de website wordt u algemene informatie verstrekt, die evenwel niet mag worden beschouwd als specifiek advies. Hoewel grote zorg werd besteed aan de ontwikkeling van de inhoud van de website, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie volledig en accuraat is.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Door de toegang tot en het gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden. Het is aanbevolen om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen en bijwerkingen. Voor online bestellingen gelden bijkomende voorwaarden.

TAKKfood Comm V is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans. 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Gent (België).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik.

 

verkoopsvoorwaarden online webshop

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productbestellingen van Klanten op de Website, via de pagina T A KK away

De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de website indien de Klant zich duidelijk identificeert en ook een afhaalpunt selecteert. elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen en productbeschrijving zoals vermeld op de T A KK away pagina. de aangegeven prijzen zijn in euro en btw inbegrepen. de prijzen kunnen niet meer wijzigen eens een bestelling van de klant is afgerond.
De klant ontvangt na bestelling een bevestigingsmail van TAKKfood. De klant heeft geen recht op herroeping gezien het gaat om goederen die vers worden gemaakt, een beperkte houdbaarheid hebben en niet geschikt zijn om terug te worden gezonden om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming

Minderjarigen onder de 18 jaar mogen geen alcoholische dranken bestellen op de website. wij kunnen een identiteitskaart vragen bij afhaling van uw bestelling
Elke bestelling waarvoor deze voorwaarden toepasbaar zijn, is onderworpen aan de Belgische wetgeving.